Warunki gwarancji

Warunki gwarancji dla konsumentów i firm

Gwarancja prawna

Każdy konsument ma prawo do gwarancji prawnej na zakupiony towar, niezależnie od tego, czy jest to towar nowy czy używany. Gwarancja prawna trwa przez okres dwóch lat od dnia wydania towaru kupującemu.

W ramach gwarancji prawnej konsument może żądać od sprzedawcy:

 • naprawy towaru
 • wymiany towaru na nowy
 • obniżenia ceny towaru
 • odstąpienia od umowy

Gwarancja producenta

Producent może dobrowolnie udzielić gwarancji na zakupiony towar. Gwarancja producenta jest dodatkowa w stosunku do gwarancji prawnej i nie może jej wyłączać ani ograniczać.

Gwarancja producenta może obejmować cały towar lub tylko niektóre jego elementy. Może też być udzielana na określony okres czasu lub bezterminowo.

W ramach gwarancji producenta konsument może żądać od producenta:

 • naprawy towaru
 • wymiany towaru na nowy
 • zwrotu kosztów naprawy lub wymiany towaru

Reklamacja towaru

W przypadku wystąpienia wad towaru, konsument lub firma może złożyć reklamację. Reklamacja może zostać złożona u sprzedawcy, producenta lub importera towaru.

Reklamacja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko kupującego lub firmy
 • adres kupującego lub firmy
 • numer zamówienia
 • opis wady towaru
 • żądanie kupującego lub firmy

Sprzedawca, producent lub importer ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania. W uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może zostać przedłużony o kolejne 14 dni.

W przypadku uznania reklamacji, sprzedawca, producent lub importer jest zobowiązany do naprawy lub wymiany towaru na nowy. W przypadku, gdy naprawa lub wymiana towaru nie jest możliwa, kupujący lub firma może żądać obniżenia ceny towaru lub odstąpienia od umowy.

Program 3-letnia gwarancja Makita

Makita oferuje swoim klientom możliwość przedłużenia standardowej gwarancji z 24 miesięcy do 36 miesięcy. Aby skorzystać z tej promocji, należy dokonać rejestracji zakupionego urządzenia na stronie internetowej Makita w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Gwarancja obejmuje wszystkie wady fizyczne i prawne produktów Makita, które wystąpią w okresie jej trwania. W przypadku wystąpienia wady, klient może żądać od Makita naprawy lub wymiany urządzenia na nowe.

Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku:

 • niewłaściwego użytkowania lub przechowywania
 • nieprzestrzegania instrukcji obsługi
 • uszkodzeń mechanicznych
 • uszkodzeń spowodowanych przez czynniki zewnętrzne, takie jak ogień, woda, uderzenie pioruna

Warunki gwarancji

Aby skorzystać z 3-letniej gwarancji Makita, należy spełnić następujące warunki:

 • Urządzenie musi być oryginalnym produktem Makita.
 • Urządzenie musi być zakupione w autoryzowanym sklepie Makita.
 • Urządzenie musi być zarejestrowane na stronie internetowej Makita w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Rejestracja urządzenia

Aby zarejestrować urządzenie na stronie internetowej Makita, należy wykonać następujące kroki:

 1. Wejść na stronę internetową Makita.
 2. Kliknąć zakładkę „Gwarancja”.
 3. Wybrać „3-letnia gwarancja”.
 4. Wypełnić formularz rejestracyjny.
 5. Dołączyć do formularza kopię dowodu zakupu.

Po rejestracji urządzenia otrzymasz potwierdzenie na adres e-mail.

Dożywotnia gwarancja dla narzędzi MJW

MJW oferuje swoim klientom dożywotnią gwarancję na wszystkie klucze zakupione w autoryzowanych sklepach. Gwarancja ta obejmuje wszystkie wady fizyczne i prawne kluczy, które wystąpią w okresie jej trwania. W przypadku wystąpienia wady, klient może żądać od MJW naprawy lub wymiany klucza na nowy.

Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku:

 • niewłaściwego użytkowania lub przechowywania
 • nieprzestrzegania instrukcji obsługi
 • uszkodzeń mechanicznych
 • uszkodzeń spowodowanych przez czynniki zewnętrzne, takie jak ogień, woda, uderzenie pioruna

Warunki gwarancji

Aby skorzystać z dożywotniej gwarancji MJW, należy spełnić następujące warunki:

 • Klucz musi być oryginalnym produktem MJW.
 • Klucz musi być zakupiony w autoryzowanym sklepie MJW.

Rejestracja klucza

Rejestracja klucza nie jest wymagana w przypadku dożywotniej gwarancji.

Rozpatrzenie reklamacji

W przypadku wystąpienia wady klucza, należy złożyć reklamację u sprzedawcy, producenta lub importera klucza.

Reklamacja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko kupującego
 • adres kupującego
 • numer zamówienia
 • opis wady klucza
 • żądanie kupującego

Gwarancja dożywotnia dla kluczy MJW jest jedną z najbardziej atrakcyjnych ofert na rynku. Dzięki niej klienci mogą mieć pewność, że klucze MJW będą im służyć przez wiele lat.